TOELATINGS | ADMISSIONS

Kennisgewing | Notice
Toelating tot die skool is streng volgens die Noordwes Onderwysdepartement (NWDE) se regulasies.
​Admission to the school is strictly according to the North West Department of Education (NWDE) regulations.

Graad 8 aansoeke | Grade 8 applications
Ons volg ‘n streng, slegs-aanlyn aansoekproses deur ons webtuiste. Ons aansoeke vir 2025 maak 1 Junie 2024 oop en sluit 20 September 2024. 

​We follow a strict online-only application process via our website. Our applications for 2025 will open on 1 June 2024 and close on 20 September 2024. 

Fooie | Fees
Fooie vir 2025 sal in Oktober 2024 gefinaliseer word. Hier volg 2024 se fooie:

 • ​Skoolgeld per jaar R 24 000.00
 • Koshuisgeld per jaar R 40 500.00 of R 10 125.00  per kwartaal vooruitbetaalbaar.
 • SETH – Hierdie fooi is addisioneel tot die skoolfonds per leerder. Neem asb. kennis dat alle graad 8 leerders vir die eerste twee kwartale aan SETH moet deelneem.
 • R 6 800.00 per jaar of R1700 per kwartaal of R680 per maand.

Fees for 2025 will be finalised October 2024. Here follows 2024 fees:

 • ​Tuition fees per year R 24 000.00
 • Hostel fees per year R 40 500.00 or R 10 125.00  per term in advance.
 • SETH – Please note that SETH is compulsory for all grade 8 learners for the first two terms of the year.
 • The fees are additional to the school fees per learner.
 • R 6 800.00 per year or R1 700 per term or R680 per month.

Navrae | Enquiries
Navrae moet gerig word aan ons Innovasiebestuurder, Mnr. Stephan Fourie. 

 • E-pos: chat@ferdies.co.za
 • Telefoon: 018 290 5539

These are to be directed to our Innovation Manager, Mr. Stephan Fourie

 • Email: chat@ferdies.co.za
 • Phone: 018 290 5539

 

Opedag | Open day 2024

 • Ons opedag vir 2024 sal op 17 Augustus plaasvind.  Let asb dat ons spasie beperk is en ons u aanmoedig om so gou moontlik te bespreek.
 • ​Our open day for 2024 will be on 24 August.  Please note that we have limited space available, so please book as soon as possible.
 • Ons volg ‘n streng, slegs-aanlyn aansoekproses deur ons webtuiste. Ons aansoeke vir 2025 maak 1 Junie 2024 oop en sluit 20 September 2024.
 • We follow a strict online-only application process via our website. Our applications for 2025 will open on 1 June 2024 and close on 20 September 2024.