Ferdies bied 11 kultuuraktiwiteite aan | Ferdies offers 11 culture activities

Ferdinand Postma boasts a very active cultural scene! We believe in developing every learner holistically, hence we offer a variety of cultural codes for learners to participate in. We encourage learners to embrace the arts as a means of understanding that we live in a world filled with diverse people who have different perspectives and needs. When we send our learners into the world, it is with the hope that they are equipped with skills and knowledge that will help them to engage with others in a respectful and meaningful manner.

Ferdinand Postma spog met ‘n baie aktiewe kulturele omgewing! Ons poog om elke leerder holisties te ontwikkel en daarom bied ons ‘n verskeidenheid kulturele aktiwiteite aan waaraan leerders kan deelneem. Ons moedig leerders aan om die kunste te waardeer – omrede ons ‘n diverse wêreld leef, en in die wete dat kuns respek kweek vir individue en verskeie perspektiewe. Ons poog om ons leerders toe te rus met vaardighede en kennis wat hulle help om met ander te werk met inagneming van respek en waarde.

Ferdies bied 11 kultuuraktiwiteite aan | Ferdies offers 11 culture activities

KOOR / SANGGROEP | CHOIR / SONG GROUP

KOOR / SANGGROEP | CHOIR / SONG GROUP

TONEEL | PLAYS

TONEEL | PLAYS

DEBAT | DEBATE

DEBAT | DEBATE

MNR&MEJ FERDIES | MR & MS FERDIES

MNR&MEJ FERDIES | MR & MS FERDIES

REDENAARS | PUBLIC SPEAKING

REDENAARS | PUBLIC SPEAKING