SERVI ET ASPIRA | ONE TEAM ONE DREAM ONE SCHOOL | PAY IT FORWARD

SERVI ET ASPIRA | ONE TEAM ONE DREAM ONE SCHOOL | PAY IT FORWARD

Koshuisaansoeke | Hostel applications 

Ferdies het ‘n dogters- en seunskoshuis. Indien u wil aansoek doen vir koshuisplek, dui dit asseblief op ons skool se aansoekvorm aan.

Nadat die leerder plek in die skool gekry het, word die afsonderlike aansoekvorms vir die koshuis aangestuur. 

Ferdies has a girls and boys hostel. If you would like apply for space in our hostel, please indicate it on our school’s application form, after the learner has been placed in the school the separate hostel application form will be sent to the applicant.

Navrae | Enquiries

Vir enige navrae, kontak gerus ons koshuismoeder, Mev. Janie Richards, per e-pos by janierichards77@gmail.com 

For any enquiries please feel free to contact our hostel mother, Mrs. Janie Richards, per email at janierichards77@gmail.com