Akademie | Academics

Ferdies is ‘n dubbelmedium skool wat Afrikaans en Engels as Huistaal aanbied.
Ferdies is a dual medium school which offers both Afrikaans and English Home Language.


Prestasies | Achievements

Ferdies spog met ‘n 100% slaagsyfer vir die afgelope 24 agtereenvolgende jaar. Ons is ook gekroon as die beste skool in die Noordwes op grond van ons 2023 graad 12-uitslae. So ook is ons die agtste beste Afrikaanse skool in die land gebaseer op die aantal onderskeidings per kandidaat.  Bogenoemde toekennings is deur SOS (Solidariteit se Skoleondersteuningsentrum) aangekondig.

Ferdies proudly has a 100% pass rate for the past 24 consecutive years. We are also crowned as the best school in the North West based on our matric results of 2023. We also hold the eighth national position of all Afrikaans schools with our number of distinctions per candidate. Above mentioned awards announced by SOS (Solidariteit se Skoleondersteuningsentrum).

TALE / LANGUAGES

 • AFRIKAANS HUISTAAL / AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL
 • ENGLISH HOME LANGUAGE / ENGLISH FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

WISKUNDIGE VAKKE

 • WISKUNDE
 • WISKUNDIGE GELETTERDHEID


MATHEMATICAL SUBJECTS

 • MATHEMATICS
 • MATHEMATICAL LITERACY

VERPLIGTE VAKKE

 • LEWENSORIENTERING


COMPULSORY SUBJECTS

 • LIFE ORIENTATION

KEUSEVAKKE (VANAF GR.10)

 • FISIESE WETENSKAPPE
 • LEWENSWETENSKAPPE
 • GEOGRAFIE
 • REKENINGKUNDE
 • BESIGHEIDSTUDIES
 • INLIGTINGSTEGNOLOGIE
 • REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE
 • INGENIEURSGRAFIKA EN -ONTWERP
 • VERBRUIKERSTUDIES
 • TOERISME
 • VISUELE KUNS (AS ADDISIONELE VAK)
 • EKONOMIE (AS ADDISIONELE VAK)


CHOICE SUBJECTS (FROM GR.10)

 • PHYSICAL SCIENCES
 • LIFE SCIENCES
 • GEOGRAPHY
 • ACCOUNTING
 • BUSINESS STUDIES
 • INFORMATION TECHNOLOGY
 • COMPUTER APPLICATION TECHNOLOGY
 • ENGINEERING GRAPHICS AND DESIGN
 • CONSUMER STUDIES
 • TOURISM
 • VISUAL ARTS (AS ADDISIONAL SUBJECT)
 • ECONOMICS (AS ADDISIONAL SUBJECT)