Aansoekvorm 2025

Indien die leerder aansoek doen om in die Afrikaanse klas te wees, moes die leerder AFRIKAANS HUISTAAL die vorige jaar geslaag het.
* Hierdie vorm moet volledig ingevul word.
* Hoërskool Ferdinand Postma is ‘n fokusskool met ‘n uitgebreide SETH-program (Science, Engineering, Technology, Health).
* Hoërskool Ferdinand Postma is ‘n kwintiel 4 skool, wat beteken dat ons 'n skoolfondsbetalende skool is.
* DEUR DIE AANSOEKVORM TE VOLTOOI, BETEKEN NIE NOODWENDIG DAT DIE LEERDER TOT DIE SKOOL TOEGELAAT IS NIE.

BESONDERHEDE VAN LEERDER

Geslag
Voorkeurtaal van onderrig
Is die leerder al skuldig bevind aan enige dissiplinêre oortredings by sy/haar vorige skool?(Required)

KORRESPONDENSIE BESONDERHEDE (OUER/VOOG)

AKADEMIESE BESONDERHEDE (LEERDER)
Na gelang van mees onlangse rapportpunt:

BUITEMUURSE AKTIWITEITE EN PRESTASIES (SPORT, KULTUUR, LEIERSKAP, AKADEMIE):

KOSHUIS (Wil u aansoek doen vir koshuisverblyf?)

Volle Jaar se verblyf

BESONDERHEDE VAN VORIGE SKOOL

MEDIESE INLIGTING VAN LEERDER

Is u geregistreer vir Maatskaplike toelaag?
Ontvang u 'n Maatskaplike toelaag?:

GESIN

Leerder woon by

Verskaf volledige name van broers / susters wat tans in Ferdinand Postma ingeskryf is:

NAASBESTAANDE SE INLIGTING

BIOLOGIESE OUER / WETTIGE VOOG: PA

BIOLOGIESE OUER / WETTIGE VOOG: MA

FINANSIES EN SKOOLFONDS (Gebruik 2024 as 'n riglyn)

Dui die betaalkeuse aan indien jou kind aanvaar word:
Dui die betaalmetode aan indien jou kind aanvaar word:
PERSOON VERANTWOORDELIK VIR BETALING VAN SKOOLFONDS:

PERSOON VERANTWOORDELIK VIR DIE BETAAL VAN SKOOLFONDS:

ONDERNEMING DEUR OUER / VOOG EN LEERDERS – VERPLIGTEND

BESKERMING VAN PERSOONLIKE INFORMASIE WET (POPI)

DIE VOLGENDE INLIGTING MOET DIE AANSOEKVORM VERGESEL

Max. file size: 64 MB.
Max. file size: 64 MB.
Een van die ouers se ID's moet saam met die leerder se aansoek opgelaai word.
Max. file size: 64 MB.
Max. file size: 64 MB.
Max. file size: 64 MB.
Max. file size: 64 MB.
Max. file size: 64 MB.